Når vi har boret hos deg så GPS-merker vi brønnen din og sender en borelogg til NGU. Dette er et krav fra myndighetene om at alle brønner skal registreres.

Du finner igjen brønnen din på Granada sin nettside. Her kan du søke på, for eksempel, adresse, gårds- og bruksnummer, osv. Her lagres alle data om brønnen din; dybde til fjell, totaldybde, osv.

På NGU.no finner du mer informasjon om grunnvann, boring av brønn og mye mer.