Vi du ha rent vann?

Hvorfor er grunnvann å foretrekke?

  • Stabil og kraftig vanntilførsel
  • Mineralinnhold som virker gunstig for vår helse
  • Langt bedre råvannskvalitet
  • Kortere overføringsledninger
  • Mindre arealer med båndlagte restriksjoner
  • Meget bra beskyttelse mot forurensning

Da er brønnboring den sikreste fremgangsmåten. Kildevann kan gjerne ha brukt flere hundre år på å trenge ned i berggrunnen, og dette er naturens egen måte å rense vannet på. Derfor er grunnvannet den reneste drikkevannskilden som finnes i naturen.

Gjennom bruk av brønnboring gis den beste løsningen for å få rent vann, hvor grunnvannet er av beste kvalitet. Egen brønn sikrer deres egen langsiktige stabile vannforsyning, både til næringsbygg, private bygg eller fritidsboliger.

Ved boring av drikkevannsbrønn kan vi garantere 2000 liter vann pr. døgn, men vi kan ikke garantere for vannkvaliteten, da den er umulig å undersøke før man når vannet.

Informasjonsportal

www.grunnvanninorge.no

Kontakt oss

Hålogaland Brønn- og Energiboring AS stiller gjerne på befaring/møte med deg når det passer, kontakt oss via telefon eller kontaktskjema.