Drikkevannsbrønn

Vil du ha rent vann?

Kildevann kan gjerne ha brukt flere hundre år på å trenge ned i berggrunnen, og dette er naturens egen måte å rense vannet på. Derfor er grunnvannet den reneste drikkevannskilden som finnes i naturen. Gjennom bruk av brønnboring gis den beste løsningen for å få rent vann. Egen brønn sikrer deres egen langsiktige stabile vannforsyning, både til næringsbygg, private bygg eller fritidsboliger.

Ved boring av drikkevannsbrønn kan vi garantere 2000 liter vann pr. døgn, men vi kan ikke garantere for vannkvaliteten, da den er umulig å undersøke før man når vannet.

Brønnboring for drikkevann

Din brønn

Når vi har boret hos deg så GPS-merker vi brønnen din og sender en borelogg til NGU. Dette er et krav fra myndighetene om at alle brønner skal registreres.

Du finner igjen brønnen din på Granada sin nettside. Her kan du søke på, for eksempel, adresse, gårds- og bruksnummer, osv. Her lagres alle data om brønnen din; dybde til fjell, totaldybde, osv.

NGU.no finner du mer informasjon om grunnvann, boring av brønn og mye mer.

Kontakt oss for en uforpliktende befaring