Drikkevannsbrønn

Vil du ha rent vann?

Hvorfor er grunnvann å foretrekke?

  • Stabil og kraftig vanntilførsel
  • Mineralinnhold som virker gunstig for vår helse
  • Langt bedre råvannskvalitet
  • Kortere overføringsledninger
  • Mindre arealer med båndlagte restriksjoner
  • Meget bra beskyttelse mot forurensning

Da er brønnboring den sikreste fremgangsmåten. Kildevann kan gjerne ha brukt flere hundre år på å trenge ned i berggrunnen, og dette er naturens egen måte å rense vannet på. Derfor er grunnvannet den reneste drikkevannskilden som finnes i naturen.

Gjennom bruk av brønnboring gis den beste løsningen for å få rent vann, hvor grunnvannet er av beste kvalitet. Egen brønn sikrer deres egen langsiktige stabile vannforsyning, både til næringsbygg, private bygg eller fritidsboliger.

Ved boring av drikkevannsbrønn kan vi garantere 2000 liter vann pr. døgn, men vi kan ikke garantere for vannkvaliteten, da den er umulig å undersøke før man når vannet.

Informasjonsportal

www.grunnvanninorge.no

Kontakt oss

Hålogaland Brønn- og Energiboring AS stiller gjerne på befaring/møte med deg når det passer, kontakt oss via telefon eller kontaktskjema.

Din brønn

Når vi har boret hos deg så GPS-merker vi brønnen din og sender en borelogg til NGU. Dette er et krav fra myndighetene om at alle brønner skal registreres.

Du finner igjen brønnen din på Granada sin nettside. Her kan du søke på, for eksempel, adresse, gårds- og bruksnummer, osv. Her lagres alle data om brønnen din; dybde til fjell, totaldybde, osv.

På NGU.no finner du mer informasjon om grunnvann, boring av brønn og mye mer.

Gratis befaring

Vi tilbyr gjerne avtale om gratis og uforpliktende befaring for å avtale deres behov. Erfarne fagfolk med lengst erfaring i Nord-Norge sjekker grunnforhold, plassering og gjennomgang før boring. Ta kontakt for en uforpliktende prat.