Energiboring

Ønsker du en miljøvennlig og selvfinansierende varmeløsning? Da burde du benytte deg av en energibrønn.

En energibrønn er et borehull i bakken som utnytter bergvarmen ved hjelp av en varmepumpe til oppvarming. Vannet i brønnen er kontaktmediet mellom kollektorslangen og fjellet. Vi leverer  også turbokollektorslange (rillet innvendig) som igjen gir 10 – 15 % bedre varmeopptak. Den vannfylte delen av brønnen kalles effektiv brønn. Temperaturen i brønnen er normalt årsmiddeltemperaturen på stedet, + 1°C. Vi kan bore helt ned til ca. 250 meter på energibrønner.

Hvordan lages en energibrønn?

Energibrønner bores i to faser. Først bores det gjennom løsmasser med stål og fôringsrør. Dette kalles for Odex-boring, og stålrøret (138 mm.) forankres 1-2 m. ned i fast fjell før det  ved behov, etableres bentonitt-tetting.

Fjellboringen

Fjellboringen foregår med en annen type borkrone (115 mm.) som føres ned ved hjelp av gjengede stål borstenger (3 m.) til angitt dybde. Ved avsluttet boring vaskes hullet nøye, og ferdig tillaget kollektor med bunnlodd og kjølemedie (Hx95) senkes i hullet.

Hvorfor velge en energibrønn?

 • Vedlikeholdsfri
 • Støyer ikke
 • Krever ikke plass
 • Ikke synlig
 • Selvfinansierende
 • Gratis kjøling
 • Verdiøkning på eiendommen
 • Forsikring mot fremtidige høye energipriser
 • Miljøvennlig
 • Ingen transport av energi, kilden blir etablert rett ved siden av huset
 • Ingen CO2-utslipp
 • Energikilden kan vare evig
 • Yter best på årets kaldeste og varmeste dager

Hvor kan det bores energibrønn?

Prinsipielt kan energibrønner bores overalt. Vi kan, med vår erfaring og kunnskap, gi deg råd og vink om boring i forskjellig grunn- og bergformasjoner. Med på kjøpet får du god miljøprofil og besparelse på dine fremtidige energikostnader.

The best business decision for heating and cooling commercial buildings– Miljødepartementet, USA

I Sverige i 2008 ble det bygget 25.000 varmepumper med borehull. Beregninger viser at et slikt anlegg i drift i 50-60 år, kan spare deg for mange millioner kroner.

Kontakt oss for en prat om energibrønn

Kontakt Hålogaland Brønn- og Energiboring AS for en uforpliktende avtalt gratis befaring eller møte, samt tilbud.

Faktaboks:

Bentonitt-tetting

Bentonitt er leire som dannes ved forvitring av en vulkansk bergart. Den sveller i kontakt med vann. Dersom man får en lekkasje på membranen vil bentonittmassen svelle mot hullet eller gjenstanden som har punktert membranen og tette dette hullet. Denne egenskapen gjør at bentonittmembran ofte blir kalt selvtettende membran

Kollektorslange

Slange som brukes i energibrønn. Denne senkes ned i brønnen, i en sløyfe og transporterer kjølevæsken tur retur til pumpen.

Odex-boring

Metode for å bore ned foringsrør ned til fast fjell.

Fordeler:

 • En god boremetode på de fleste grunnforholdene i jorden
 • Installasjon krever ikke store og tunge borerigg
 • Det er lett å ekstrahere foringsrøret

Ulemper:

 • Ikke gunstig ved skråboring i fjell. Komplikasjoner kan oppstå.

Gratis befaring

Vi tilbyr gjerne avtale om gratis og uforpliktende befaring for å avtale deres behov. Erfarne fagfolk med lengst erfaring i Nord-Norge sjekker grunnforhold, plassering og gjennomgang før boring. Ta kontakt for en uforpliktende prat.