Hålogaland Brønn- og Energiboring AS foretar også alle typer presisjonsboring (retningsstyrte hull), hvor en samtidig vil unngå ødelagt terreng og sprengte grøfter. I tillegg er dette en rimeligere oppgave, kontra alternativet.

Kontakt oss angående presisjonsboring

Ta kontakt for mer informasjon og eventuelt befaring med tilbud.