Hålogaland Brønn- og Energiboring AS

Hålogaland Brønn og Energiboring AS tar alle typer oppdrag innen energiboring, brønnboring, presisjonsboring og veigjennomboring i hele Nord-Norge

Lang erfaring

Etablert i 2012. I 2018 kjøpte Bjørn Arvid Hætta firmaet. Vi tilbyr brønnboring med bred kompetanse.

God kompetanse

Vi har fagbevis, sprengningssertifikat og sentral godkjenning for ansvarsrett.

Kunnskap om Nordisk grunnforhold

Vårt arbeidsområde strekker seg fra Finnmark til Søndre Nordland.

Våre tjenester

Brønnboring for drikkevann

Drikkevannsbrønn

Kildevann kan gjerne ha brukt flere hundre år på å trenge ned i berggrunnen, dette er naturens egen måte å rense vannet på. Derfor er grunnvannet den reneste drikkevannskilden som finnes i naturen.

Boring av energibrønn

Energiboring

En energibrønn er et borehull i bakken som utnytter bergvarmen ved hjelp av en varmepumpe til oppvarming. Vannet i brønnen er kontaktmediet mellom kollektorslangen og fjellet.

Presisjonsboring av brønn

Presisjonsboring

Vi foretar alle typer presisjonsboring. Dette passer der en vil unngå å ødelegge terreng eller sprengte grøfter da det ofte kan bli kostbart. Egner seg godt til både privatpersoner og bedrifter

Gjennomføring av veigjennomboring

Veigjennomboring

Vi har godt utstyr for veigjennomboring med boreutstyr for hull inntil 220 mm. Her er det ofte lønnsomt å bore et egnet hull i stedet for å grave/sprenge grøft.

Tilleggsutstyr for brønnboring

Tilleggsutstyr

Vi har en rekke tilleggsutstyr vi bruker på våre oppdrag. Vi lager ferdig innredet brønnhus på bestilling, og kan tilby Ecofles med varmekabel og nyttig informasjon om pumpe hus.

Fundamentering av bygg

Peling / Fundamentering​

Peling er en klassisk metode når man skal lage fundament til følsomme bygg, der jordforholdene er vanskelige eller belastningene er store. Vi bruker stålrørspeler når vi vil påvirke omgivelsene minst mulig

Brønnboring

Vannbrønn steg for steg

Jeg har bestilt boring av vannbrønn, hva gjør jeg nå? Dette er nok et spørsmål mange stiller seg og det er du ikke alene om. Derfor ønsker vi med dette skrivet å forklare gangen i boring av en vannbrønn, steg for steg. Dette er for at alle våre kunder skal kunne føle seg trygge på at investeringen deres foretas riktig, samt at dere kanskje får svar på noen av spørsmålene dere sitter med.

Våre samarbeidspartnere