HBE-Ikon-hvit

Fjellbrønn steg for steg

1. Dere har nå inngått en avtale med HBE AS om å få boret en fjellbrønn

Vi sender dere en arbeidsavtale, som du bekrefter på mail at den er lest og forstått.

2. Vi fører ordren opp på bookinglisten vår

Dere blir kontaktet ca. 7 – 14 dager i forveien før vi ankommer, om at «Vi er på tur og at dere blir kontaktet ca.1 døgn før ankomst». Dette grunnet at det kan være svært utfordrende for oss å gi en eksakt dato, da det ofte dukker opp uforutsette tekniske problemer underveis, som gjør at vi blir forsinket.

Grunnet store avstander her i nord må vi «samle opp brønner» i områder for at det skal være økonomisk å transportere utstyr imellom. Dette gjør at det kan bli noe venting før vi ankommer deg. Hold gjerne en dialog med oss om hvor vi befinner oss i løypa.

3. Ankomstdagen

Vi ankommer med en lastebil og henger + en skapbil, dette medfører at vi trenger noe plass.

Vi setter stor pris på om du informerer oss om veien inn til dere og om hvor vi eventuelt kan laste av boreriggen og parkere. Dette gjøres ankomstdagen.

NB! På vinteren er det oppdragsgivers ansvar at det er brøytet på veien og fram til boreplassen. Om nødvendig (helning eller glatt) må det strøs godt da vi kommer med tungt utstyr. Det må strøs helt fram til boreplassen om nødvendig.

4. Boringen

Etter at vi har befart området med deg og blitt enige om en passende boreplass, starter vi boringen. Vi belter boreriggen på plass og rigger oss til. Så starter vi med å bore foringsrør (stålrør som støtter opp løsmassen) ned til fast fjell og 1-3 m inn i fjellet. Dette for å unngå at overflatevann trenger inn i brønnen. Ved enkelte tilfeller er det så langt ned til fjell og det kan være gunstig å bore en løsmassebrønn i stedet for en fjellbrønn. Ofte vet vi om slike plasser/områder, da vi kanskje har boret der før. En løsmassebrønn kan være likegod som en fjellbrønn om man finner et godt vannførende morenelag (spør oss gjerne mer om dette, om du vet det kan være lang ned til fjell hos deg).

Når vi har boret foringsrøret fast i fjellet, skifter vi borkrone og fortsetter å bore i fjell til vi treffer på en vannførende sprekk i fjellet (sleppe). Men det er ikke sikkert vi kan stoppe boringen da, vi må også ta hensyn til hvor dypt vi er når vi treffer vannet og hvor mye sleppen leverer av vann.Dette med tanke på et godt reservoar til deg, slik at du ikke risikerer å gå tom for vann.

En 5 toms brønn inneholder ca.15 L pr. meter, så på 60m har du ca.900 L i brønnen. Dette avhenger av hvor høyt den stabile vannstanden kommer i brønnen

5. Gratulerer, du har nå fått vann!

Vi er nå ferdige å bore brønnen og vi har funnet nok vann til deg. Da starter vi prosessen med å vaske brønnen din for borestøv. Dette gjøres ved hjelp av vannet brønnen produserer og litt luft fra borhammeren, slik at vannet i brønnen blir kastet opp etter brønnveggene og ut av brønnen.

Vi klarer som regel ikke å vaske brønnen helt ren for smuss, så man må beregne å pumpe resten ut ved hjelp av pumpen vi monterer. Dette bør gjøres før du kobler vannet på eksisterende vannanlegg i hus, for å unngå å få partikler i husholdningsmaskiner.

Det finnes også filter man kan montere om smusset er vedvarende, dette kan forekomme i enkelte tilfeller. Kommer an på bergtype og slepper i fjellet.

6. Beklager, det ble ikke vann riktig enda

Ved enkelte tilfeller og kanskje særlig i enkelte områder, kan det være en utfordring å finne vann. Dette har ofte med fjelltypen eller lokasjonen å gjøre, eller en kombinasjon av disse. Hvis vi ikke finner vann under boringen, så må vi få prøve å trykke brønnen din før vi eventuelt borrer en ny brønn til deg. Her påløper det en ekstrakostnad på kr. 25.500, – for trykkingen. Dette er en tjeneste vi må leie fra ekstern bedrift, da vi ikke har slikt utstyr selv. 

Klarer vi ikke å få vann ved trykking, da borer vi en ny brønn til deg kostnadsfritt.

Dette heter hydraulisk trykking – da kommer vi tilbake med en tankbil full av vann, vi senker en gummibelg et stykke ned i brønnen (fast fjell) og pumper denne fast i fjellet ved hjelp av hydraulikk. Så skyter vi 3000-6000L vann inn i brønnen med stort trykk, slik at vannet finner vei i eksisterende sprekker i fjellet og samtidig finner vei til vannførende sprekker (slepper). Så pumper vi ut det vannet vi har tilført brønnen, slik at det trekker med seg det vannet det fant, tilbake til brønnen din. Dette er meget effektivt og viser seg å fungere de fleste ganger (ta gjerne kontakt om du føler du trenger mer informasjon rundt dette).

Vår vanngaranti er på 2000 liter i døgnet.

7. Montering av pumpen

Vi har funnet vann og er ferdige med å vaske brønnen. Da starter vi med å montere pumpen til din brønn! Pumpen er en senkepumpe, så denne monteres i enden av slangen og senkes til ca.5 meter over bunnen på brønnen. Avstanden til bunnen er for at pumpen ikke skal suge opp bunnslam fra brønnen. Så kobler vi på et lokk. OBS! Her er det 2 løsninger, alt etter hvordan du har tenkt å føre vannet fra brønnen og inn til huset (forklaring følger i pk.9). Vi ferdigstiller brønnen til toppen av brønnen og leverer med nødvendig utstyr til montering (dette blir spesifisert nedenfor i pk.10).

Før vi forlater, GPS punkter vi brønnen din og sender en borelogg til NGU, dette er et krav fra myndighetene om at alle brønner skal registreres. Du finner igjen brønnen din på http://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/Her kan du søke på for eksempel; adresse, gårds og bruksnummer m.m., så ser du alle data på brønnen din, dybde til fjell, totaldybde m.m.

På denne lenken finner dere mer informasjon om grunnvann, bore en brønn m.m.: http://www.ngu.no/grunnvanninorge/

8. Nå trenger du en rørlegger og elektriker

Vi har nå montert pumpen og vår del av en nå gjort jobben gjort. Det som gjenstår, er føre vannet fra brønnen og inn i huset. Til dette trenger du hjelp av en rørlegger og elektriker. Det er viktig at du og elektrikeren gjør dere kjent med bruksanvisningen. Vi leverer en Grundfos konstanttrykkpakke med 6 liters trykktank. Se info om pumpa i egen PDF fil. Vi anbefaler å bruke en 16 AMP B sikring med jordfeil bryter, da pumpa er sensitiv mot elektrisk støy.

9. Tilføringsmuligheter

Det du må tenke på før vi ankommer, er hvordan du ønsker å føre vannet fra brønnen? Under følger 2 grunneksempler på tilføringen, men det finnes andre varianter av disse grunneksemplene. Forhør deg gjerne med noen du kjenner som har fått boret vann eller ta kontakt med oss for tips om hva som passer akkurat deg.

Grunneksempler:

1. Adapter

Dette grunneksempelet går ut på av man graver seg et stykke ned etter foringsrøret og anborer, for så å montere adapteret. Hvor der igjen fester vannslangen som går ned i brønnen til adapteret. Så føres da vannslangen videre. Dette forutsetter at du har plass til utstyret. Et våtrom eller et tekniskrom med sluk er egnet ved montering i boligen. Utstyret er veggmontert og tar ikke så stor plass, men du bør ha ca. 1 m bredde x 1 m høyde til rådighet på veggen til inntak utstyr og
koblinger.

Med denne løsningen er det kun toppen av foringsrøret og lokket som er synlig ute. Denne kan også senkes under bakkenivå, slik at den ikke er synlig i det hele. Du trenger kanskje også en minigraver til stede etter boringen, slik at vi får anboret og montert pumpen samme dag. Ring oss gjerne for å avklare dette på forhånd.

2. Topputtak

Her er det som det ligger i ordet, uttaket er på toppen av brønnen. Dette passer om du skal bygge et brønnhus eller ønsker å skjule brønnen ved å grave ned kumringer. Da monteres utstyret i pumpehuset. For så å føre vannet videre.

10. Utstyr som følger med i prisen

Dette medfølger i prisen:

  • Grundfos senkepumpe
  • Vannslange ned i brønn
  • 6 l Trykktank
  • Koblingssett med div rørdeler og feste til trykktank
  • Messinglokk med topputtak
    • *Ønskes adapter kommer det et tillegg i prisen (se pris i tilbudsvedlegget) for oppgradering til brønntopp med el. kobling og montering av adapter.

Mange spør om det virkelig er nok med en 6 L trykktank, de fleste er jo vant til å se store tanker på 60L og oppover på gamle anlegg rundt omkring. Svaret er JA, det er nok.

Pumpeanlegget vi leverer er frekvensstyrt, det vil si at den forholder seg til hva du gjør og vannforbruket ditt. Åpner du krana litt, så pumper pumpen bare litt. Åpner du fullt og kanskje flere kraner samtidig, så merker anlegget dette og gir full gass. Dette gjør at «trykktanken» egentlig bare er en buffer for at du skal ha stabilt vanntrykk hele tiden.

11. Eksempler på utfordringer man kan møte

Som med alt annet her i verden, så er det ikke alt som går som vi ønsker og spesielt ikke der naturen styrer tilfeldighetene. Vi ønsker ikke å skremme deg, men vi ønsker å være ærlig med deg og si at kvaliteten på vannet i brønnen kan fravike det du/vi har forespeilet og at kostnaden på jobben vil påløpe uansett.

Noen eksempler på dette følger:

1. Saltvann innslag

Om man borer i nærheten av sjøen kan der være en risiko for at man kan få innslag av sjøvann i brønnen. Dette er meget vanskelig å gjøre noe med, i de fleste tilfeller lønner det seg å kassere brønnen og om mulig finne en ny plass å bore. Vi tar ikke ansvar for saltinnslag.

Vi har god erfaring med å bore nært sjøen og kan komme med gode råd for plassering av brønnen. Så i de fleste tilfeller går dette bra!

2. Høyt innehold av mineraler

I enkelte områder inneholder fjellet mineraler mennesker ikke har godt av i store mengder og heller ikke husholdningsmaskinene. Vi anbefaler at dere tar vannprøve av vannet når dere har brukt brønnen en stund, for å se hvilke mineraler som er i vannet. Særlig om dere vet, dere bor i områder med forekomst av skadelige mineraler som for eksempel: kalk, jern o.l.

I dag finnes det vannfilter som tar knekken på de fleste mineraler, vi kan være behjelpelig med å skaffe disse.

3. Ras i Brønn

I enkelte områder kan fjellet være veldig porøst og sleppene store. Da kan det forekomme ras i brønnen. Det kan lønnes å sjekke om du er forsikret mot slikt. Raset forekommer som regel innen de første årene, hvis de kommer. Det skal sies at det ikke er ofte slikt forekommer. I de fleste tilfellene legger vi merke til dette under boring og kan gjøre forebyggende tiltak. Entreprenøren påtar seg intet ansvar for ras i borehullet når raset har årsak i grunnens beskaffenhet

4. Smuss/ misfarging i vannet

Det kan også forekomme at du oppdager sand/steinpartikler i vannet og dette gir seg ikke hvor mye du enn tapper. Da er det sannsynlig en sleppe som avgir dette, eller sandstein. Dette kan forebygges med et filter.

Vi håper med dette at du nå har fått litt mer innsikt i hva en fjellbrønn er og de ulike alternativene, samt noe av utfordringene man kan støtte på.

For oss er det viktig at dere skal være trygge på og fornøyd med investeringen, så vi legger vår ære i å gjøre det beste for deg. Vi skal også holde deg informert under hele prosessen og ha en god dialog.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker å bestille.

Vi er her for deg!

De vanligste monteringsmåtene

Adapter går ut på av man graver seg et stykke ned etter foringsrøret og anborer, for så å montere adapteret. Vi fester vannslangen som går ned i brønnen til adapteren. Så føres vannslangen videre inn i huset. Dette forutsetter at du har plass til utstyret inne i huset. Et rom med sluk er egnet. Utstyret er veggmontert og tar ikke så stor plass, men du bør ha ca. 1 m bredde x 1,5 m høyde til rådighet på veggen. Med denne løsningen er det kun toppen av foringsrøret og lokket som er synlig ute. Denne kan også senkes under bakkenivå. Du trenger kanskje også en minigraver tilstede etter boringen, slik at vi får anboret og montert pumpen samme dag. Ring oss gjerne for å avklare dette på forhånd.

Topputak ligger på toppen av brønnen. Dette passer om du skal bygge et brønnhus eller ønsker å skjule brønnen ved å grave ned kumringer. Da monteres utstyret i pumpehuset. For så å føre vannet inn i huset.

Brønnboring

Holder 6 - 8 liters trykktank?

Mange spør om det virkelig er nok med en 6 – 8 liters trykktank, de fleste er vant til å se store tanker på 60 liter og oppover på gamle anlegg rundt omkring. Svaret er JA, det er nok. Pumpeanlegget vi leverer er frekvensstyrt, det vil si at den forholder seg til hva du gjør og vannforbruket ditt.

Åpner du krana litt, så pumper pumpen bare litt. Åpner du fullt og kanskje flere kraner samtidig, merker anlegget dette og gir full gass. Dette gjør at «trykktanken» egentlig bare er en buffer for at du skal ha stabilt vanntrykk hele tiden.

Hvilke utfordringer kan man møte på?
Som med alt annet her i verden, så er det ikke alt som går som vi ønsker og spesielt ikke der naturen styrer tilfeldighetene. Vi ønsker ikke å skremme deg men vi ønsker å være ærlige og å opplyse om de mest vanlige utfordringene ved brønn.
1. Saltvann innslag
Om man borer i nærheten av sjøen kan der være en risiko for at man kan få innslag av sjøvann i brønnen. Dette er meget vanskelig å gjøre noe med, i de fleste tilfeller lønner det seg å kassere brønnen og finne en ny plass å bore. Vi har god erfaring med å bore nært sjøen og kan komme med gode råd for plassering av brønnen. I de fleste tilfeller går dette bra!
2. Høyt innhold av mineraler
I enkelte områder inneholder fjellet mineraler som kroppen ikke har godt av. Vi anbefaler å ta en vannprøve, for å se hvilke mineraler som er i vannet. De vanligste mineralene vi ikke ønsker er kalk og jern. I dag finnes det vannfilter som tar stopper de fleste mineraler. Vi hjelper deg gjerne med å skaffe disse.
3. Ras i brønn
Det kan hende at du oppdager sand/steinpartikler i vannet som ikke ser ut til å forsvinne. Da er det sannsynlig en sleppe som avgir dette, eller sandstein. Dette kan forebygges rimelig med et filter.
Previous slide
Next slide

Kontakt oss for en uforpliktende befaring

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle